Rodiný dom Košice Krásna

Rodiný dom Košice Krásna
Rodiný dom Košice Krásna
Rodiný dom Košice Krásna
Rodiný dom Košice Krásna
Rodiný dom Košice Krásna
Rodiný dom Košice Krásna
Rodiný dom Košice Krásna
Rodiný dom Košice Krásna

Navrhovaná je originálna architektúra, s určujúcim vplyvom plochej strechy a kolmého prieniku hmôt „kvádrov“ prízemia a poschodia.. Rodinný dom  je navrhovaný ako dvojpodlažný objekt s obytnou časťou na druhom nadzemnom podlaží. Z hľadiska dispozično-prevádzkového je diferencovaná nočná a denná zóna . V ich prieniku sú sústredené obslužné a komunikačné funkcie s kumuláciou inštalačných rozvodov, sústredených v technickej miestnosti na prízemí.    Hlavné pobytové priestory sú vizuálne prepojené s exterierom zasklenými stenami. Točité schodisko je vyvedené až na strechu 2. podlažia. Schodisková presklená nádstavba presvetľuje vnútorné priestory až do prízemia. Náväzná strešná terasa umožní relax s panoramatickým výhľadom na horský masív Slánskych vrchov.
Statická doprava je riešená  vo forme 1,5 garážového parkingu kombinovaného s dvoma otvorenými parkovacími miestami na vlastnom pozemku.
Povrchové úpravy priečelí sú navrhované v kombinácii silikátovej bielej omietky, ušľachtilých omietkovín na soklovej časti, a veľkoplošných fasádnych vláknocementových obkladov a drevených obkladov. identických s materialom letnej terasy. Ako strešná krytina plochých striech je navrhovaná PVC fólia čiastočne chránená zásypom z triedeného štrku.
Navrhovaný je tradičný konštrukčný systém. z tehelných tvárnic.  Obvodové konštrukcie a časť vnútorných nosných konštrukcii na 1. NP sú navrhované z  betónových debniacich tvárnic. Stropné konštrukcie sú navrhované z monolitického železobetónu.
Plocha strecha nad jednopodlažnou časťou je navrhovaná s krytinou s fólie Fatrafol, s „vnútornými“ strešnými zvodmi a štrkovým zásypom. Zateplenie objektu je kontaktným zatepľovacím systémom v kombinácii s technológiou zateplenia prevetrávanej fasády z drevených lamiel.

Projekt..... 2011-2012, Realizácia.... r. 2020

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
počet osôb / počet obytných miestnosti: ................................................4-5 osôb / 4-5 obytných miestností
zastavaná plocha 1. NP (bez terasy a  závetria): .........................................................................139,50 m²
celková úžitková plocha (bez terasy a balkóna):...........................................................................191,00 m²
celková obytná plocha:...................................................................................................................67,00 m²
celkový obostavaný priestor (bez základov a terás):...................................................................830,00 m3