O nás

Architektonický ateliér Ing. arch. Ján Mihalov patrí medzi stabilné projektové kancelárie. Bol založený v roku 1991. Pod vedením ing. arch. Jána Mihalova, autorizovaného architekta, pôsobí v oblasti projektovania stavieb nepretržite 19 rokov. Ateliér zrealizoval veľké množstvo rozmanitých projektov, z ktorých značná časť vzišla z víťazstiev v architektonických súťažiach.
- Realizácia Terminálu letiska Košice (autor: Ing.arch. Mihalov) získala v prestížnej súťaži,  Stavba roka 2005 Hlavnú cenu.
- Realizácia rodinného domu Prešov- Šalgovík  (autor: Ing. arch.Mihalov) sa stala laureátom Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE-ZA-AR 2010

Ateliér je zameraný na komplexnú projektovú činnosť v investičnej výstavbe, včítane inžinierskej činnosti súvisiacej s projektovou prípravou a realizáciou stavieb.  Poskytuje kompletné služby – vypracovanie dokumentácie predprojektovej prípravy, projektovej dokumentácie, tendrovej dokumentácie... ( architektonické a urbanistické štúdie, projekty pre územné rozhodnutia, pre stavebné povolenia, pre realizáciu stavieb ...) Zaisťujeme na prianie investora aj zameranie pozemku, hydrogeologický a radónový prieskum, inžiniersku činnosť a prevádzame autorský dozor v priebehu realizácie stavby. Zabezpečujeme komplexnú projektovú prípravu vrátane koordinácie jednotlivých profesií a prerokovania s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy. Ateliér spolupracoval do r. 1996 na niektorých projektoch s fi. UNING a.s. , od r.1997 spolupracuje a kooperuje na niektorých projektoch s fi. Stavoprojekt s.r.o. Prešov

Ing. arch. Ján Mihalov, autorizovaný architekt
narodený: 06.02.1958 v Bardejove
vzdelanie: Fakulta architektúry SVŠT Bratislava 1982
odborná prax: od r. 1983 do 1991 Stavoprojekt Prešov- ako hlavný architekt
od r. 1991 samostatná architektonická kancelária
adresa firmy: Pod Šalgovíkom 1A, 080 01 Prešov,

Hlavné oblasti projektovej činnosti :

* projekty rodinných a bytových domov, energetický úsporné a pasívne domy
* projekty stavieb pre prechodné ubytovanie- hotely, penzióny, domovy dôchodcov rekreačno-rehabilitačné centrá ...
* polyfunkčné objekty
* projekty budov pre školstvo, kultúru, zdravotníctvo, štátnu správu a administratívu, komerčné a verejné budovy
* športové stavby- zimné štadióny, športové haly, plavecké bazény, wellnes centrá, aquaparky...
* dopravné stavby- letiskové terminály, autobusové stanice ...
* exteriérové úpravy- pešie zóny miest, revitalizácie centrálnych zón obcí ...
* územné štúdie a územné plány miest a obcí