Rodinný dom Bratislkava Koliba

Rodinný dom Bratislkava Koliba
Rodinný dom Bratislkava Koliba
Rodinný dom Bratislkava Koliba
Rodinný dom Bratislkava Koliba
Rodinný dom Bratislkava Koliba
Rodinný dom Bratislkava Koliba

Navrhovaná je originálna architektúra, s určujúcim vplyvom plochej strechy a kolmého prieniku hmôt „kvádrov“ prízemia a poschodia.. Rodinný dom  je navrhovaný ako dvojpodlažný objekt s obytnou časťou na druhom nadzemnom podlaží. Z hľadiska dispozično-prevádzkového je diferencovaná nočná a denná zóna . V ich prieniku sú sústredené obslužné a komunikačné funkcie s kumuláciou inštalačných rozvodov, sústredených v technickej miestnosti na prízemí.    Hlavné pobytové priestory sú vizuálne prepojené s exterierom zasklenými stenami.
Statická doprava je riešená  vo forme parkingu- krytého prístrešku pre 2 stánia.        Povrchové úpravy priečelí sú navrhované v kombinácii silikátovej bielej omietky, ušľachtilých omietkovín, a veľkoplošných fasádnych drevených obkladov,  identických s materiálom letnej terasy. Ako strešná krytina plochých striech je navrhovaná PVC fólia.  
Navrhovaný je tradičný konštrukčný systém. z tehelných tvárnic.  Obvodové konštrukcie a časť vnútorných nosných konštrukcii na 1. NP sú navrhované z  betónových debniacich tvárnic. Stropné konštrukcie sú navrhované z monolitického železobetónu.
Plocha strecha nad jednopodlažnou časťou je navrhovaná s krytinou s fólie Fatrafol, s „vnútornými“ strešnými zvodmi. Zateplenie objektu je kontaktným zatepľovacím systémom v kombinácii s technológiou zateplenia prevetrávanej fasády z drevených lamiel.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
počet osôb / počet obytných miestnosti: ..................................................4-5 osôb / 5 obytných miestností
zastavaná plocha 1. NP (bez terasy ): .........................................................................................142,00 m²
celková úžitková plocha (bez terasy ):..........................................................................................153,00 m²
celková obytná plocha:...................................................................................................................80,00 m²
celkový obostavaný priestor (bez základov a terás):...................................................................668,00 m3