Rodinný dom Bardejov

Rodinný dom Bardejov
Rodinný dom Bardejov
Rodinný dom Bardejov
Rodinný dom Bardejov
Rodinný dom Bardejov
Rodinný dom Bardejov

Netradične navrhovaný rodinný dom v podhorskom prostredí, s úsporným dispozičným riešením.
Požiadavka na prízemné úrovňové bývanie pre rodičov je splnená v  postupným radením priestorov dennej časti bytu pozdlž južného priečelia a priebežnej terasy. Vizuálne sú tieto priestory smerované do vlastnej záhrady.  Nezávislejšie bývanie pre deti bolo vyriešené v šikmom podkroví so samostatným hygienickým vybavením. Z hlavných obytných priestorov je možné priame prepojenie na terasu.  
Objemové aj dispozično-prevádzkové riešenie zodpovedá návrhu pasívneho domu. Kompaktná proporčná hmota, väčšina obytných priestorov  orientovaných na juh (maximálne pasívne tepelné zisky), s veľkými oknami alt. zasklenými stenami, s tieniacimi prvkami. Komunikácie a podružné priestory na sever, východ a západ, s menšimi okennými otvormi.
Navrhovaná je netradičná architektúra s určujúcim vplyvom prečnievajúcej pultovej strechy a  prístreškami nad vstupom a terasou.
Obslužné funkcie s kumuláciou inštalačných rozvodov sú sústredené v technickom zádveri. Hlavné pobytové priestory sú vizuálne prepojené s exterierom zasklenými stenami..
Navrhovaný je tradičný konštrukčný systém doplnený oceľovým skeletom. Obvodové konštrukcie sú navrhované z tehelných tvárnic hr. 300 mm. Dtto
vnútorné nosné murivo je navrhované z tehelných tvárnic.  Strop je monolitický železobetonový. Strecha šikmá dvojplášťová s plechovou falcovanou kryti-
nou (Schlebach). Zateplenie objektu je kontaktným zatepľovacím systémom (1.NP), v kombinácii s technológiou zateplenia prevetrávanej fasády z plecho-
vých lamiel (2.NP), v hrúbkach izolácii potrebných na dosiahnutie parametrov pre pasívne domy. Zateplenie podláh a strešnej konštrukcie dtto. Povrchové úpravy priečelí budú navrhované v kombinácii silikátovej  hrubozrnnej omietky a fasádnych obkladov z umelého kameňa.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
počet osôb / počet obytných miestnosti: ....................................4-6 osôb / 4 obytné miestností
zastavaná plocha (bez terasy): .....................................................................................97,00 m²
celková úžitková plocha (bez terasy):..........................................................................118,50 m²
celková obytná plocha:..................................................................................................73,00 m²
celkový obostavaný priestor (bez základov a terás):.......................................................489 m3
spotreba tepelnej energie: ............................................................................do 15 kWh/m2 a rok