Rodinný dom Košice Pereš

Rodinný dom Košice Pereš
Rodinný dom Košice Pereš
Rodinný dom Košice Pereš
Rodinný dom Košice Pereš
Rodinný dom Košice Pereš
Rodinný dom Košice Pereš

Atypicky riešeny malý nízkoenergetický montovaný drevodom. Skulpturálne navrhnutá originálna hmota, kde forma sleduje vnútorné funkcie a tvar interieru (obytný priestor čiastočne cez 2 podlažia so skoseným podhľadom) ...
Návrh tohto rodinného je ale zároveň úsporný bez zbytočných priestorov, s čo najjednoduchším konštrukčným riešením.   Dispozícia je atypická
netradičná  vymykajúca sa tradičným schémam. Nad stredným traktom je riešená podkrovná časť s pracovňou, (izbou)  V alternatíve je možné riešenie
na väčšom pôdoryse...Obslužné funkcie s kumuláciou inštalačných rozvodov sú sústredené v technickom priestore v centre dispozície, čo umožňuje minimalizovať všetky rozvody v dome....   Hlavné pobytové priestory sú vizuálne prepojené s exterierom zasklenými stenami, s priamym prepojením na terasu...
Dispozícia objektu , hmotovopriestorové riešenie ako aj návrh okien a zasklených stien sú podriadené funkčným a technologickým  nárokom a podmienkam na  dosiahnutie parametrov nízkoenergetického domu.
Po konštrukčnej stránke je navrhovaný „klasický“ montovaný drevený konštrukčný systém stenovo skeletový  so sendvičovými obvodovými stenami s kontaktným zateplením, kombinovaným s prevetrávaným obkladom.   Strecha šikmá drevená pultová dvojplášťová s krytinou z plechových kaziet (šablón).  Povrchové úpravy priečelí sú navrhované v kombinácii, ušľachtilej omietkoviny, a veľkoplošných fasádnych cembritových (alt. drevoplastových) obkladov.   

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
počet osôb / počet obytných miestnosti: .....................................3-4 osoby / 3 obytné miestností
zastavaná plocha (bez terasy): ........................................................................................90,40 m²
celková úžitková plocha (bez terasy):...............................................................................73,60 m²
celková obytná plocha:......................................................................................................50,20 m²
celkový obostavaný priestor (bez základov a terasy):..........................................................398 m3