Stavby pre školstvo, kultúru, sakrálne stavby

-          Dom kultúry, Svidník- novostavba

-          Dvojúčelové zariadenie kino- CO, OS Stred II.,Trebišov- novostavba

-          Dom kultúry a obecný úrad, Jasenov- novostavba

-          Dom kultúry a obecný úrad, Ladomírov- novostavba

-          Dom kultúry a obecný úrad, Soľ- novostavba

-          Dom kultúry a obecný úrad, Belá nad Cirochou- novostavba

-          Dom kultúry a obecný úrad, Ptičie- novostavba

-          Základná škola Lipany, dostavba pavilónov „E“ a „C“- rekonštrukcia a dostavba

-          Dom smútku, Nová Ľubovňa- novostavba (1. cena architektonickej súťaže)

-          Pastoračný dom, Ďačov- novostavba