Polyfunčné objekty

- VSE- RZ, Prešov- administratíva, banka, obchody, služby, garáže... – novostavba  (spoluautor. Ing.arch. Jozef Bačinský, Ing.arch. Karol Gregor)

- Nadstavba a prístavba fi. Jurex, Hanušovce- výroba, bývanie

- Polyfunkčný komplex na Ul. Cintorínskej a Ferienčíkovej- motobanka, parkovací dom, administratíva, byty- novostavba a rekonštrukcia

- Polyfunkčný objekt Prešov Solivar- predajne, služby, byty- novostavba

- Polyfunkčný objekt Lipany- cukráreň- kaviareň, predajne, služby- prístavba a rekonštrukcia

- Polyfunkčný objekt Kukučínova 25, Košice- predajne, administratíva, služby- rekonštrukcia

- Polyfunkčný komplex Hlavná 8, Košice- kongresová hala, odbytové strediska, administratíva... – rekonštrukcia a prístavba pamiatkového objektu

- Polyfunkčný objekt Krompachy- predajne, služby, kancelárie - novostavba