Komerčné a verejné budovy

-       Terminál pre cestujúcich letisko Košice- novostavba a rekonštrukcia ( Stavba roka 2005-  Hlavná cena.)

-       Autosalón Mazda, Košice- novostavba

-       Autosalón Ford Szilcar, Košice- novostavba a rekonštrukcia

-       Autosalón Toyota, Ul.Škultétyho Prešov- rekonštrukcia a prístavba

-       Združené prevádzky Jarková 75, Prešov- obchody, služby, administratíva, kaviareň- rekonštrukcia a nádstavba pamiatkového objektu

-       Zákaznícke centrum Spravbytkomfort, Prešov- rekonštrukcia

-       Dostavba administratívnej budovy MsÚ, Prešov- rekonštrukcia a prístavba

-       Centrálna kotolňa na sídl. III. A, Prešov- novostavba

-       Nákupný komplex, Užhorod Ukrajina- novostavba

-       Daňový úrad, Snina- rekonštrukcia a nadstavba

-       Lekáreň na ul. Sabinovskej, Prešov- rekonštrukcia

-       Lekáreň Nižná Šebastova, Prešov- rekonštrukcia

-       Lekáreň na Ul. Exnárovej, Prešove- rekonštrukcia

-       Úrad práce, Svidník- rekonštrukcia

-       Autobusová stanica, Snina- novostavba

-       Terminál letiska Bratislava- novostavba (súťaž)

-       Sociálna poisťovňa, Prešov- novostavba (súťaž)