Exteriéry- verejné plochy

-          Pešia zóna, Giraltovce- centrum, regenerácia sídla- rekonštrukcie, novostavby

-          Regenerácia centrálnej zóny obce, Fintice- rekonštrukcie, novostavby

-          Regenerácia centrálnej zóny obce, Kolačkov- rekonštrukcie, novostavby

-          Regenerácia centrálnej zóny obce, Ihľany- rekonštrukcie, novostavby