Bytové a rodinné domy:

-          Rodinný dom Ul. Pod Šalgovíkom, Prešov- Šalgovík- novostavba (Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE-ZA-AR 2010)

-          Rodinný dom Stavbárska ul., Prešov- novostavba

-          Rodinný dom Paňovce- novostavba

-          Rodinný dom Giraltovce- rekonštrukcia, prístavba a nadstavba

-          Sabinov, Bytový dom na Puškinovej ulici, Sabinov- novostavba

-          Bytové domy na  Sídlisku Vinbarg, Bardejov - novostavby (spoluautor: Ing.arch.Stanislav Dučay)

-          Bytový dom na Sídlisku Obrancov mieru, Bardejov - novostavba

-          Nájomné byty, Ul. Hviezdoslavova, Lipany - prestavba z nebytových priestorov

-          Bytový dom na Sídlisku Sekčov, Prešov -novostavba (spoluautor: Ing.arch.Stanislav Dučay)

-          Nadstavby objektov OV na  Námestí Laca Novomestského- nadstavby a   prístavby

-          Rodinný dom Batizovce- novostavba

-          Rodinný dom Bratislava, Rusovce- novostavba

-          Rodinný dom Košice, Krásna nad Hornádom

-          Rodinný dom Michalovce, rekonštrukcia a prístavba

-          Rodinný dom Prešov, Ľubotice